top of page

Informacje dodatkowe i dokumenty

Poniżej zostały zawarte ważne informacje i dokumenty dotyczące wyjazdów organizowanych przez PHU Arkona S.C., w dalszej części zwane także, jako „Arkona”. Zaleca się, aby każdy podmiot przed zawarciem umowy uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Arkona zapoznał się z zawartymi poniżej informacjami.

UWAGA!

W związku z limitem luku bagażowego, każdemu uczestnikowi imprezy turystycznej w ramach współpracy z Arkona przysługuje jeden bagaż główny odpowiadający bagażowi rejestrowanemu przy transporcie lotniczym, tj. 55 cm x 40 cm x 20 cm o wadze nieprzekraczającej ca. 20 kg. Dodatkowo każdy uczestnik może zabrać ze sobą dodatkowy bagaż podręczny (plecak, torba, worek) o wadze max. 5 kg.

Czy potrzebuję ubezpieczenia podróżnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  Arkona zawiera dla wszystkich uczestników ubezpieczenie na czas trwania imprezy. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej zawarte są w programie imprezy turystycznej oraz w umowie o organizację imprezy turystycznej.

Czy imprezę turystyczną dla mojego dziecka mogę opłacić bonem turystycznym?

Tak, przyjmujemy płatność tę metodą (całościowo lub częściowo). Aby dokonać realizacji płatności za pomocą bonu, należy przejść do zakładki "BON TURYSTYCZNY" i wprowadzić wymagane dane, tj.: imię i nazwisko dziecka, kod obsługi płatności oraz adres do wystawienia faktury.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez P.H.U. ARKONA S.C.

Ustawa o usługach turystycznych

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej Signal Iduna

Pobierz
bottom of page