top of page

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek organizowanych w trakcie pandemii COVID-19 przez PHU Arkona S.C.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że podczas wycieczek prosimy o stosowanie do zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, m.in.:

  • regularne mycie lub dezynfekowanie rąk

  • zachowanie dystansu społecznego

  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego np. w trakcie jazdy autokarem prosimy o poruszanie się maseczce ochronnej

  • na pokład autokaru zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy (pozostałe umieszczamy w bagażniku) oraz w trakcie jazdy prosimy o niespożywanie posiłków, nie zmienianie zajętego miejsca oraz nie poruszanie się po autokarze

  • zachowanie szczególnej ostrożności i w przypadku wystąpienia objawów tj. wysoka temperatura (powyżej 38 st. C), kaszel, duszności, w przypadku kontaktu z osobą posiadającą powyższe objawy lub będącą w trakcie kwarantanny prosimy o rozważenie konsultacji lekarskiej, w przypadku braku takiej możliwości prosimy zaprzestanie uczestnictwa w wycieczce


Dodatkowo informujemy, iż:

  • autokary po każdej grupie są dokładnie sprzątane i dezynfekowane np. ozonowane

  • w przypadku wyjazdów z noclegiem korzystamy z obiektów spełniających standardy bezpieczeństwa


Ważne:

w trakcie zwiedzania, pobytu w hotelu stosujemy się do obostrzeń wynikających z miejscowych regulaminów np. konieczność zakrywania ust i nosa (wymóg maseczki), konieczność zwiedzania w małych grupach (tj.: podzielenia grupy na mniejsze podgrupy i wydłużenie czasu zwiedzania obiektu).

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

bottom of page